Deals_Death-Point_Zero_Solution

For review in English, please scroll further down.

Releasedatum: 2013-09-10
Skivbolag: Spinefarm Records

Genre: Melodisk dödsmetall

Melodiska dödsmetall-bandet Deals Death, baserat i Göteborg (även Falun), har nyligen släppt sitt tredje album. Detta är första gången jag lyssnar igenom ett helt album av Deals Death så jag har inte så mycket att jämföra med mot deras tidigare material. Inte heller har jag lyssnat så värst mycket på Children Of Bodom som är en av deras stora influenser, men av det jag hört så kan jag tydligt finna referenser, även från Dark Tranquility samt en del från At The Gates.

Personligen kan jag tycka att man skulle ha höjt volymen på sångaren Olle Ekmans röst då den är lite låg på skivan, men det är väl en smaksak. Annars är hans röst perfekt för denna stil, vass och aggressiv, han visar prov på ett brett register och låter mer förbannad än många andra i denna genre. I vissa partier tycker jag nästan Olles röst påminner lite om Peter Tägtgrens (Pain, Hypocrisy).

Titelspåret, Point Zero Solution, som bandet nyligen släppt en snyggt producerad video till, innehåller allt man vill ha i en melodisk dödsmetall-låt. Lugnt, pampigt intro som byggs upp till en käftsmäll, snygga gitarrsolon, snabba kaggar och en vass röst. Denna låt sticker ut mest på hela albumet och känns modern.

Jag är inte så mycket för keybord och synth, men det passar Deals Death’s stil perfekt och gör att låtarna blir betydligt mer pampiga. Skivan innehåller en rymd och ett brett register som kommer ge dem ett stort ökat antal fans världen över. Både norsk och finsk dödsmetall tycker jag mig höra influenser från, men inget som tar över. Fortfarande finns deras eget uttryck kvar.

De kommer sakta men säkert ta över scenen från Children Of Bodom och jag ser fram emot att höra och se mer. Bra variation över låtarna och de är lagom långa vilket är ett stort plus. Jag är ett stort fan av black metal och får en känsla av den genrens mörker i vissa partier.

Killarna är onekligen duktiga musiker och visar prov på talang i sitt låtskrivande. Att albumet är välproducerat hörs tydligt enligt min åsikt. Allt som allt är det ett riktigt medryckande melodiöst, tungt och aggressivt album, jag gillar!

Bäst: Olles breda röstregister
Sämst: Personligen hade jag velat haft en höjning av rösten, ibland försvann den lite bland allt annat.
Betyg: 8/10

Låtlista:
1. Point Zero Solution
2. Facing The Echoes
3. Escalation
4. Flatline
5. Passion For Infinity
6. The Separation
7. Paramount Authority
8. Beyond Reason
9. Dark Dream Dawn
10. Back To Consciousness
11. Author Of Arts

Skribent: Emma Morén

____________________________________

ALBUM: Deals DeathPoint Zero Solution

Released: 2013-09-10
Label: Spinefarm Records

The melodic death metal band Deals Death, based in Gothenburg (also Falun), has recently released their third album. This is the first time I listen through an entire album by Deals Death so I don´t have much to compare to against their earlier material. Nor have I heard that much of Children Of Bodom which is one of their major influences. But from what I´ve heard I can clearly find references, also from Dark Tranquillity and a little bit from At The Gates.

Personally, I think that the voice of vocalist Olle Ekman should´ve been a little bit higher, it feels a bit too low on the record. Otherwise, Ekman’s voice is perfect for this style of music, sharp and aggressive, he shows a wide range and sounds more pissed off than many others in this genre. In some areas Ekman’s voice reminds me of Peter Tägtgren (Pain, Hypocrisy).

The title track, Point Zero Solution, (which the band recently released a nicely produced video for) gives you everything you want in a melodic death metal song. Softly intriguing, grand intro that builds up to a punch in the face, fancy guitar solos, fast drums and a sharp voice. This song stands out the most on the album and feels modern.

I’m not so fond of the keybord and synth, but it fits Deals Death style perfectly and makes the songs so much more grand. The album contains a space and a broad range that will give them a huge increase in number of fans worldwide. I can hear influences from both the Norwegian and Finnish death metal, but nothing that takes over. Deals Death own expression still remains.

They will slowly but surely take over the scene from Children Of Bodom and I look forward to hearing more from them. Good variety of songs and they’re the right length which is a big plus. I’m a big fan of black metal and get a sense of the genre’s darkness in certain areas.
These guys are undoubtedly talented musicians and displays a rich talent in their songwriting. The album is well produced which can be heard clearly in my opinion. All in all it is a really catchy, melodic, heavy and aggressive album, I like it!

Best: Olle’s wide vocal range
Worst: Personally, I liked to have had a rise in voice, sometimes it disappeared a bit from everything else.
Rating: 8/10

Track list:
1. Point Zero Solution
2. Facing The Echoes
3. Escalation
4. Flatline
5. Passion For Infinity
6. The Separation
7. Paramount Authority
8. Beyond Reason
9. Dark Dream Dawn
10. Back To Consciousness
11. Author Of Arts

 

Writer: Emma Morén