Immolation-Kingdom-of-Conspiracy-800x800

For the English review, scroll further down.

Datum: 14/5 – 2013
Bolag: Nuclear Blast Records

Låt mig börja denna recension med att säga: Immolation’s nya album Kingdom of Conspiracy sparkar röv, det finns en fin old-school känsla över produktionen, som både känns avskalad och väldigt mäktig.

Albumets första låt, Kingdom of Conspiracy, startar starkt med disharmoniska riff och en felfri dubbelbas. Två saker som står ut är hur välproducerat allting är och gitarrarbetet. Ljudet är väldigt klart, men upprätthåller ändå en viss skitighet som många av dagens death metal-band försöker avstå från för teknikalitetens skull. Här är det bara rent och skärt mangel som gäller, från första till sista ackord, speciellt från gitarristerna Bill Taylor och Robert Vigna. Vigna anses förövrigt vara en av genrens bästa. Dessa män ger oss kontrollerande nästan lite vemodiga riff och slingor som aldrig känns repetitiva till den grad som kan förekomma på andra death metal-album.

Resten av albumet följer samma formula som Kingdom of ConspiracyKeep The Silence kryper sig sakta fram till dig för att sedan smeka dina öron till en orgasm med distade gitarrer och dubbelkaggar allt medan sångaren/basisten Ross Dolan growlar fram albumets budskap, ”If we look away from the danger It will only get stronger.”
Förövrigt har Dolan kanske inte den mest mångsidiga rösten inom genren, men han gör sitt jobb med en stor övertygelse och den passar fint till Vigna’s bisarra gitarrspel.

Indoctrine går även den ut starkt med sitt budskap om människoförakt och paranoia där denna textrad summerar låten på ett bra sätt, ”What a terrible time to be born in this world.” The Great Sleep har en känsla av sorg och förtvivlan hängandes över sig, låtens nästan lite sorgliga intro leder lyssnaren in till en långsam och svängande rytm. Serving Divinity är inte bara albumets bästa låt utan kanske även årets låt (hittills) inom death metal, den består av en bultande krigsmarch som inte kommer göra någon besviken.

Det finns något värmande över Kingdom of Conspiracy. Det kan bero på att Immolation har gjort högkvalitativ death-musik i 25 år och det ser inte ut som att de kommer lägga ner i det första taget, du kan fortfarande höra hur de kämpar för att bli bättre utan att experimentera med andra genrer som många andra band gör för att förnya sitt ljud.
Immolation trivs med sin etablerade stil och de vet att deras fans uppskattar detta. Men å andra sidan är inte allt detta konstigt när Immolation styrs av genierna Robert Vigna och Ross Dolan, deras låtar må vara fixerade vid hat, men det finns en tydlig kärlek till deras hantverk.

Du kan köpa Kingdom of Conspiracy via iTunes.

Bäst: Serving Divinity.
Sämst: Det horribla albumomslaget.
Betyg: 8/10

Låtlista:
1. Kingdom of Conspiracy
2. Bound to Order
3. Keep the Silence
4. God Complex
5. Echoes of Despair
6. Indoctrinate
7. The Great Sleep
8. A Spectacle of Lies
9. Serving Divinity
10. All That Awaits Us

Skribent: Jonas ”Madman” Persson

______________________________________________________________________________

Release: 14/5 – 2013
Label: Nuclear Blast Records

Let me start this review by saying: Immolation’s new album Kingdom of Conspiracy kicks ass, it has a nice old-school feel over the production that both feels stripped down and very powerful.

The album’s first song Kingdom of Conspiracy starts strongly with disharmonic riffs and a flawless double base. Two things that stands out is how well produced everything is and the guitar work. The sound is very clear, but still maintains a certain dirtiness that many of today’s death metal bands try to refrain from and instead focus on the technicality. Here it’s just pure and simple rawness from first to last chord, especially from guitarists Bill Taylor and Robert Vigna. Vigna is considered as one of the best guitarists in the genre. These men gives us controlled, almost a little melancholy riffs and it never feels repetitive to the point that may occur in other death metal albums.

The rest of the album follows the same formula as Kingdom of Conspiracy. Keep The Silence creeps slowly up to you and then caress your ears to an orgasm with distorted guitars and a fine drum work all while vocalist/bassist Ross Dolan are growling the album’s message, ”If we look away from the danger It will only get stronger.”
Dolan may not have the most versatile voice in the genre, but he does his job with a great conviction and it fits nicely into Vigna’s bizarre guitar playing.

Indoctrine also has a strong beginning and the song is about cynicism and paranoia, this text line sums up the song in a good way, ”What a terrible time to be born into this world.” The Great Sleep has a sense of grief and despair hanging over it, the song’s almost a little sad intro leads the listener into a slow, swinging rhythm. Serving Divinity is not only the album’s best song, but maybe even the best song of the year (so far) in death metal, it consists of a pounding war march that will not disappoint anyone.

There is a kind of warming over Kingdom of Conspiracy. It may be that Immolation has made high quality death music for 25 years and it does not look like they will quiet in the first place, and you can still hear how they struggle to get better without experimenting with other genres as many other bands are doing to renew their sound.
Immolation enjoys their established style and they know that their fans appreciate this. But on the other hand, is not all that surprising when Immolation is led by by geniuses Vigna and Dolan, their songs may be fixated on hatred, but there is a clear love for their craft.

You can get Kingdom of Conspiracy via iTunes.

Best: Serving Divinity.
Worst: The horrible album artwork.
Rating: 8/10

Track listing:
1. Kingdom of Conspiracy
2. Bound to Order
3. Keep the Silence
4. God Complex
5. Echoes of Despair
6. Indoctrinate
7. The Great Sleep
8. A Spectacle of Lies
9. Serving Divinity
10. All That Awaits Us

Writer: Jonas ”Madman” Persson