Nicke Borg

 

To read the review in english, scroll further down.

Releasedatum: 22/5-2013
Bolag: Gain/Sony Music Sweden

Nicke Borg är kanske mest känd som sångare och låtskrivare i Backyard Babies, men under deras pågående uppehåll har han med sitt soloprojekt Nicke Borg Homeland släppt två skivor (Chapter 1 (2010) och Chapter 2 (2011)) och även medverkat i Melodifestivalen där han tog sig till final med låten Leaving Home. Han är nu aktuell med Nicke Borg Homeland’s tredje platta Ruins Of A Riot.

Till skillnad från de två tidigare plattorna som varit mer åt country-hållet har Nicke Borg nu rört sig tillbaka till rocken. This Army inleder skivan på ett lovande sätt och skapar förväntningar på en lite mer ösig platta som inte mestadels består av enformiga ballader som lätt blir tråkiga i längden. Making Out With Chaos var första singeln som släpptes från skivan, en rätt förutsägbar låt med en catchig refräng som fastnar på hjärnan direkt.

Faktum är att det är ett genomgående tema på skivan det där med catchiga refränger. Det blir dock lite monotont och gör att det är svårt att fokusera på lyssnandet när det känns som att låtarna flyter ihop med varandra. Det är en lättlyssnad skiva som förmodligen kommer uppskattas av fanskaran som hängt med sedan hans medverkan i Melodifestivalen. Låtarna passar in lika bra på radiostationer som Mix Megapol och Rix FM som de gör på Bandit eller Rockklassiker.

Hur som helst fortsätter skivan med den hyffsat partyvänliga Midsummer Mad. Nu känns det som att man är på väg någonstans, det känns lovande. End Of The Rainbow är en vacker ballad som jag hade uppskattat mer om resten av skivan hade varit mer fartfylld. Den kommer lite olägligt som fjärde låt när man egentligen suktar efter en tempoökning och att skivan ska komma igång ordentligt, vilket den aldrig riktigt gör.

Skivan fortsätter med sex snarlika låtar. Den som sticker ut mest och som jag fastnar lättast för är Revolution och det beror förmodligen på att jag gillar texten (bara en sådan enkel textrad som ”Loser, you’re standing in my way” gör att jag uppskattar den). Den slutar väldigt abrupt och följs upp av Heartless Hooligan som inte känns spännande överhuvudtaget. Ruins Of A Riot och Devil Angel Mother som avslutar plattan gör mig inte heller särskilt exalterad. Det är okej, men inte mer än så.

Nicke Borg är i alla fall på väg åt rätt håll. Jag föredrar hans röst i sammanhang med Backyard Babies snarare än till sådana här snälla låtar. Skivan växer på en och refrängerna sätter sig på hjärnan efter några genomlyssningar men det räcker inte. Plattan motsvarar inte förväntningarna jag fick i början och det känns som att något saknas. Jag ser fram emot Backyard Babies återförening.

Du kan köpa Ruins Of A Riot HÄR.

Bäst: Making Out With Chaos och Revolution.
Sämst: Att potentialen finns där men plattan aldrig kommer igång ordentligt.
Betyg: 5/10

Låtlista:
1. This Army
2. Makin’ Out With Chaos
3. Midsummer Mad
4. End Of The Rainbow
5. Borrowed Feathers
6. Out Of Line
7. Revolution
8. Heartless Hooligan
9.  Ruins Of A Riot
10. Devil Angel Mother

NickeBorg.com

Facebook/NickeBorgHomeland

Skribent: Annelie Tottie

———————————————————————————————————————————————————————-

Released: 22/5-2013
Label: Gain / Sony Music Sweden

Nicke Borg is best known as the lead singer and songwriter in Backyard Babies but during their current pause he has released two albums (Chapter 1 (2010) and Chapter 2 (2011)) with his solo project Nicke Borg Homeland and also participated in the swedish contest Melodifestivalen in which he reached the finals with his song Leaving Home. He is now releasing Nicke Borg Homeland’s third album Ruins Of A Riot.

Unlike the two previous albums that have been more country-like Nicke Borg is now moving back towards rock. This Army opens the CD in a promising way and creates expectations of a little more rock n’ roll influenced album that is not mostly made up of repetitive ballads that easily get boring in the long run. Making Out With Chaos was the first single released from the album. A fairly predictable song with a catchy chorus that immediately sticks to the head.

In fact, catchy choruses is a recurring theme on the album. It gets a little monotonous and makes it difficult to focus on listening when it feels like the songs are flowing together. It’s an album that is easy to listen to and that will probably be appreciated by fans that have been around since his participation in Melodifestivalen. The songs fit just as well on Swedish radio channels like Mix Megapol and Rix FM as they do on Bandit or Rockklassiker.

Anyway, the album continues with the fairly party-friendly Midsummer Mad. Now it feels like we’re getting somewhere which feels promising. End Of The Rainbow is a beautiful ballad that I would have appreciated more if the rest of the album had a higher tempo. It comes at an inconvenient time as the fourth song because that’s when you start longing for an increasing tempo and the album to get started properly, which never really happens.

The album continues with six quite similar songs. The one who stands out the most and that I like the best is Revolution, and it is probably because I like the lyrics (just a single line of text, such as ”Loser, you’re standing in my way” makes me appreciate it). It ends very abruptly and is followed up by Heartless Hooligan which does not feel exciting at all. Ruins Of A Riot and Devil Angel Mother finish the album and they don’t get me very excited either. They’re okay, but not more than that.

Nicke Borg is certainly headed in the right direction. I prefer his voice in Backyard Babies rather than in this kind of music. The album grows on you and the choruses stick to the head after a few listenings, but it’s not enough. The album does not match the expectations I had in the beginning and it feels like something is missing. I’m looking forward to Backyard Babies reunion.

You can buy Ruins Of A Riot HERE.

Best: Making Out With Chaos and Revolution.
Worst: The potential is there but the album doens’t live up to my expectations.
Rating: 5/10

Tracks:
1. This Army
2. Makin’ Out With Chaos
3. Midsummer Mad
4. End Of The Rainbow
5. Borrowed Feathers
6. Out Of Line
7. Revolution
8. Heartless Hooligan
9.  Ruins Of A Riot
10. Devil Angel Mother

NickeBorg.com

Facebook/NickeBorgHomeland

 

Writer: Annelie Tottie