oathbreaker-eros

For review in english, scroll further down the page.

Release: 2013-08-20
Deathwish Inc

Oathbreaker är ett relativt ungt och okänt hardcoreband från Ghent, Belgien, som med hjälp av sitt välkomponerade andra album – Eros|Anteros verkligen börjar göra sig hörda.

Eros|Anteros är en skiva som är lika aggressiv som den är fridfull, lika öde som den är livlig och lika gåtfull som den är medryckande.  Skivan är ett talangfullt hopkok av lika delar postrock, shoegaze, sludge, blackmetal och, sitt skivbolag troget, hardcore. Låtarna börjar ofta med hypnotiserande, ibland monotona, brummande intron där sångerskan Caro Tanghe viskar och mässar på belgiska. Dessa intron för tankarna till band som Alcest och Amoseurs. Stegvis ökar låtarna i intensitet och när helvetet väl brakar loss så bjuds lyssnaren på ett ibland klassiskt, ibland mer blackmetal-influerat hardcoremangel med D-takt och blastbeats.  Det som gör Eros|Anteros till ett sådant mästerverk är, för att låna ett uttryck myntat av vår utrikesminister – denna motsatsernas dynamik.

Producenten för Eros|Anteros är Kurt BallouGod City Studio – samma herre som producerade Converges senaste släpp. Det är svårt att inte dra paralleller med All We Love We Leave Behind.
Ljudet är naket och naturligt, utan vare sig dubbad sång eller triggade trummor.  Denna karga ljudbild gör lyssnandet till någonting ännu mer känslomässigt.  Musiken omsluter en i mörker och slänger in en i ett tomrum.

Att lyssna på Eros|Anteros är det närmaste undertecknad kommit en religiös upplevelse.

Bäst: As I Look Into The Abyss, samt The Abyss Looks Into Me
Sämst: Att skivan redan är slut efter 35 minuter
Betyg: 10/10

Låtlista:

1. Beeltenis
2. No Rest for the Weary
3. Upheaval
4. As I Look Into the Abyss
5. The Abyss Looks Into Me
6. Condor Tongue
7. Offer Aan De Leegte
8. Agartha
9. Nomads
10. Clair Obscur

Skribent: Mikko Mäkitalo

______________________________________________________________________________

In English:

Release: 2013-08-20
Deathwish Inc

Oathbreaker is a relatively young and unknown hardcore band from Ghent, Belgium, who with the help of their well-composed second album – Eros|Anteros are really starting to make themselves heard.

Eros|Anteros is an album that is as aggressive as it is peaceful, as desolate as it is lively and just as mysterious as it is captivating. The album is a skillful mixture of equal parts post-rock, shoegaze, sludge, black metal and, faithful to their label; hardcore. The songs often start with mesmerizing, sometimes monotonous, droning intros where singer Caro Tanghe whispers and chants in Belgian. These intros are reminiscent of bands like Alcest and Amoseurs. The songs gradually increase in intensity and when all hell breaks loose the listener is presented with sometimes classical, sometimes more black metal-influenced hardcore with D-beat and blast beats. What makes Eros|Anteros such a masterpiece is, to borrow a phrase coined by the Swedish Foreign Minister – this contrast of dynamics.

The producer of Eros|Anteros is Kurt Ballou at God City Studio – the same gentleman who produced the latest album of Converge. It is hard not to draw parallels with All We Love We Leave Behind. The sound is naked and natural, without either dubbed vocals or triggered drums. This barren soundstage makes listening to something even more emotional. The music engulfs one in darkness and throws you into an empty void.

Listening to Eros|Anteros is the closest that yours truly has ever been to having a religious experience.

Best: As I Look Into The Abyss, and The Abyss Looks Into Me.
Worst: The album plays through in just 35 minutes
Rating: 10/10

Track listing:

1. Beeltenis
2. No Rest for the Weary
3. Upheaval
4. As I Look Into the Abyss
5. The Abyss Looks Into Me
6. Condor Tongue
7. Offer Aan De Leegte
8. Agartha
9. Nomads
10. Clair Obscur

Writer: Mikko Mäkitalo

Facebook/theoathbreakerreigns

Oathbreaker/Tumblr

[vsw id=”MGmDl6GQLAU” source=”youtube” width=”425″ height=”344″ autoplay=”no”]