For the English review, scroll further down.

Datum: 24/10 – 2012
Bolag: Roadrunner Records/Warner Music

 

Stone Sour frontas av Corey Taylor, som även frontar den fantastiska gruppen Slipknot. Corey Taylor är därför ett namn som jag och många andra förknippar med hög kvalitet. Bandets fjärde släpp House of Gold And Bones Part 1 är inget undantag.
Titeln hintar om faktumet att detta är den första delen i tvådelad konceptskiva, baserad på en novell av frontmannen, där den andra delen släpps i början av nästa år och dessutom efterföljs av en serietidning.

Det var många som var missnöjda med föregående skivan Audio Secrecy, då denna var väldigt lugn och lågmäld. Dessa personer lär bli mer nöjda med detta släpp då gruppen, vars gitarrist James Root också är medlem i Slipknot, tycks ha lånat en del av Slipknots ilska och intensitet. Detta märks framförallt i inledande spåret Gone Sovereign, som dessutom bär tydliga influenser av Metallica anno 1986.
Efterföljande Absolute Zero besitter en av 2012 års starkaste refränger.

Corey Taylor själv har beskrivit skivan som en blandning av Pink Floyds The Wall och Alice In Chains Dirt. Jag är beredd att hålla med, men vill lägga till 80-talets thrash-våg till mixen, då denna influerat redan tidigare nämnda Gone Sovereign men också RU486. Tired är försedd med en stråkkvartett och visar upp en ny, mognare sida av Stone Sour som fungerar utmärkt. Skivans ballad Taciturn är precis lika vacker som de ballader som gruppen brukar skämma bort oss med.

Här finns tydliga melodier, hårda partier och vackra delar. Den som vill ha lättsjungna refränger behöver inte leta noga, då nästan samtliga av skivans refränger etsar sig fast på hjärnan. Särskilt sista spåret Last of the Real har en sådan refräng som man gärna nynnar på en hel dag. Även skivans hårdaste låt RU486 har en oemotståndlig refräng.

House of Gold And Bones Part 1 är ett givet köp och garanterat en skiva som kommer att nämnas när man diskuterar skivåret 2012.

Bäst: Den nyfunna energin.
Sämst: Att A Rumor Of Skin inte håller hela vägen.
Betyg. 9 / 10

Låtlista:
1. Gone Sovereign
2. Absolute Zero
3. A Rumor Of Skin
4. The Travelers Pt. 1
5. Tired
6. RU486
7. My Name Is Allen
8. Taciturn
9. Influence Of A Drowsy God
10. The Travelers Pt. 2
11. Last Of The Real

Skribent: Jimmy ”JimJim” Rimsby 

——————————————————————————–

ALBUM: Stone Sour – House of Gold And Bones Part 1

Release: 24/10 – 2012
Label: Roadrunner Records/Warner Music

Stone Sour is fronted by Corey Taylor, who also fronts the amazing group Slipknot. Corey Taylor is a name that I and many others associate with high quality. The band’s fourth release House of Gold And Bones Part 1 is no exception.
The title hints about the fact that this is the first part of a two-part concept album, based on a short story by Taylor. The second part is released early next year and also followed by a comic book.

There were many who were unhappy with the previous record Audio Secrecy, cause it was very quiet and low-key. These individuals are likely to be more satisfied with this new release from the group, whose guitarist James Root also is a member of Slipknot, seems to have borrowed some of Slipknot’s anger and intensity. This is particularly noticeable in the opening track Gone Sovereign, which also carries clear influences of 1986th Metallica.
Subsequent Absolute Zero possesses one of the most powerful choruses 2012th.

Corey Taylor himself has described the album as a mixture of Pink Floyd’s The Wall and Alice In Chains Dirt. I’m inclined to agree, but would add 80’s thrash-wave to the mix, which influenced previously mentioned Gone Sovereign but also RU486. Tired is equipped with a string quartet and showcasing a new, more mature side of Stone Sour that works well. The ballad Taciturn is just as beautiful as the ballads that the group usually spoil ourselves with.

Here are clear melodies, hard parts and beautiful parts. Anyone who wants easy-sung choruses need to look no further, as almost all of the album’s choruses engrave themselves on the brain. Especially last song Last of the Real which has such a refrain that you’ll be humming on all day. Even the album’s hardest song RU486 has an irresistible chorus.

House of Gold And Bones Part 1 is a given purchase and guaranteed an album that will be mentioned when discussing the record year 2012.

Best: The newfound energy.
Worst: That A Rumor Of Skin disagree all the way.
Rating. 9/10

Setlist:
1. Gone Sovereign
2. Absolute Zero
3. A Rumor Of Skin
4. The Travelers Pt. 1
5. Tired
6. RU486
7. My Name Is Allen
8. Taciturn
9. Influence Of A Drowsy God
10. The Travelers Pt. 2
11. Last Of The Real

Author: Jimmy ”JimJim” Rimsby