black dahlia murder

In English further down.

Release: 2013-06-10
Metal Blade Records

The Black Dahlia Murder’s sound kan närmast beskrivas som melodisk deathmetal på speed. Bandet släpper nu sitt sjätte fullängdsalbum – Everblack – med en helt ny rytmsektion i ryggen.

För tidigare fans av TBDM lär soundet på Everblack inte komma som en överraskning. Gruppen följer sin sedan länge bevisade succéformel av blixtsnabba gitarrharmonier och blastbeats varvade med sångaren Trevor Strnads imponerande breda register. Stundvis framkallar riffandet på skivan At The Gates-vibbar, vilket enligt undertecknad är en jävla bedrift!

Den nyförvärvade trummisen Alan Cassidy gör en strålande debut på Everblack. Trummandet på plattan är mangel rakt igenom med outtröttliga blastbeats och fötter som trampar på dubbelpedalerna i lika högt tempo som Usain Bolt trampar sig igenom 100-meters spåret. Undantaget är låtarnas något lugnare stämningsfulla intron som bidrar till en nästan kuslig atmosfär.

TBDM har även lyckats med bedriften att hålla lyssnaren på helspänn genom hela skivan. Everblack levererar konstant små överraskningar som ser till att man som lyssnare förblir aktiv. Varje gång ett parti börjar bli det minsta tjatigt så händer det någonting som drar tillbaka uppmärksamheten och hindrar en från att sjunka in i det där halvhjärtade bakgrundslyssnandet. Överraskningarna kommer i form av breakdowns, undersköna gitarrharmonier och trallvänliga solos, som går i andan av självaste Yngwie, och sångarens förmåga att växla mellan gälla skrik och avgrundsvrål.

Slutresultatet är en skiva som är både lekfull och tung och framförallt intressant att lyssna på rakt igenom.

Bäst – Map of Scars  (introt och gitarrsolot!)
Sämst – Every Rope a Noose som är skivans minst intressanta låt
Betyg 9/10

Skribent: Mikko Mäkitalo

facebook/TheBlackDahliaMurderOfficial

[vsw id=”QSoPRG3_ngI” source=”youtube” width=”425″ height=”344″ autoplay=”no”]

In English:

The Black Dahlia Murder’s sound can be described as melodic death metal on speed. The band is releasing their sixth full-length album – Everblack – with a brand new rhythm section in the back.

For previous fans of TBDM the sound on Everblack will not come as a surprise. The group monitors its long-proven success formula of lightning-fast guitar harmonies and blast beats interspersed with singer Trevor Strnads impressively wide range. At times the riffs give me At The Gates-vibes, which in my book is a great achievement!

The newly acquired drummer Alan Cassidy makes a brilliant debut at Everblack. The drumming on the album is just a mangle straight through with relentless blast beats and feet that hit two pedals at the same fast pace as Usain Bolt sprinted through that 100-meter track. The exception is the songs calmer atmospheric intron contribute to an almost eerie atmosphere.

TBDM also managed to keep the listener on edge throughout the album. Everblack delivers constant little surprises that ensures that the listener remains active. Whenever a part is getting the least tedious something happens that pulls back the attention and prevents the listener from sinking into that half-hearted background listening. The surprises come in the form of breakdowns, the beautiful guitar harmonies and catchy solos, which go in the spirit of Yngwie himself, and the singer’s ability to switch between screaming and the abyss roaring.

The end result is an album that is both playful and heavy and especially interesting to listen to straight through.

Best – Map of Scars (intro and guitar solo!)
Worst – Every Rope a Noose is the least interesting song on this album.
Ranking: 9/10