tord_diztorddiztord_volume5

Diztord – det nya fenomenet inom metal

Snacket går om den här Tord Bäckström a.k.a Diztord. Han har liknats vid the Swedish Metal Mafia, körslaget fast i metal-tappning.
Han menar på att ”som låtskrivare och producent så får man alltid anpassa sig efter skivbolag och artister. Men i det här projektet är det precis tvärtom”.
Nu följer han sin vision fullt ut, så som han vill ha det. Han säger själv att detta helt enkelt är hans egotripp.
Låtar han sparat och inte vetat vad han skulle göra med blir nu till hela produktioner i projektet Diztord. De är som små guldkorn som bara ligger och väntar på att få se dagsljuset. ”Kill your darlings” som Tord skulle beskriva det.

Grejen med hela projektet är att det är en ny artist på varje låt. Han anpassar inte låten till en artist utan låten får själv bestämma vad som passar.
Idén med att plocka in en artist som kommer från en helt annan genre ger det hela en extra krydda och det blir väldigt intressant. Han påpekar dock att det inte går ut på att plocka in ”konstiga” artister bara för sakens skull.

Ryktet om Diztord har spridit sig snabbt med hjälp av intervjuer i metal-webzines och radio runtom i världen. Folk kontaktar Diztord och vill höra mer, folk tycker det är spännande. Detta främst eftersom Diztord aldrig går ut med vilka artister som är delaktiga på nästa projekt i förväg. Det byggs upp en spänning över det hela. Man vet aldrig vad man kan vänta sig för samarbeten.

När det kommer till mixningen av en del låtar så har en popkille fått det updraget. Tord menar att tanken från början var att få någon som håller på med metal att mixa, men rädslan har varit att det skulle låta som allt annat. Nu behöver popkillen som mixar inte anstränga sig för att det ska låta annorlunda. Istället för en traditionell metal-mix så kommer sången och melodin i låtarna fram på ett annat sätt.

thomas_vikstromTord har ett rykte som producent att vara mycket mänsklig och jordnära. Han sprider en positiv stämning och det är väldigt inspirerande, det skall vara kul, kännas avväpnande och skönt. För att citera Thomas Vikström från Therion: ”Jag blev faktiskt så imponerad av Tord så jag har erbjudit honom att göra fler grejer framöver.”

488334_269120763204698_942592421_n

Tidigare samarbeten har gjorts mellan ”Idol”-kända Linda Varg och Scarpoint’s Henrik Englund, I’m gone, samt Therions Thomas Vikström och multimusikern Stefan Jernstål i låten Unrependantjernståhl
Ett mer oväntat artistsamarbete var 80-talsikonen Susie Päivärinta och Deals Death’s sångare Olle Ekman i Wish you were here. Där satte nog en del personer kaffet i halsen.

susie_olle_2
ellinor_hellinorMen det handlar inte enbart om duetter, Volume 4 Walk away är nämligen helt och hållet med en soloartist: Ellinor Asp aka Hellinor. Där står hon för hela paketet; skönsång, growl, piano, bas och även dragspel.
På senaste alstret Volume 5 Said and done med Jake E (Amaranthe) och Anthony Mills, gästspelar Chris Goldsmith (Scarpoint) på bas, Henrik Englund (Scarpoint) med growl samt Kela Ahnhem som backing vocals samt De Van’s trummis Bjarne Gudmundsson.

Jake_E66463_324954714287969_971729138_n428191_324955470954560_1656212571_n14886_324955150954592_2112434364_nJake E
Undertecknad har själv varit delaktig i detta projekt som fotograf vid 3 inspelningar och är glad att få ha tagit del av detta. Det är ett annorlunda och spännande projekt som verkligen behövs i dagens alltför mainstream, intetsägande musikvärld, detta är någonting nytt – en frisk fläkt.

För tillfället finns en video till varje låt (Se vidoes här nedan). Musiken finns att lyssna på via Spotify och iTunes.

facebook.com/Diztord  facebook.com/jakeE


Lite Q&A med självaste Tord Bäckström A.K.A Diztord och de inblandade i senaste videosläppet Volume 5:

• Vad betyder låten för dig?

Min inställning till mina låtar och mitt skrivande/producerande har förändrats ganska radikalt jämfört med när jag började. I början var det kvantitet, helt ärligt en massa skit idéer som inte ens en god mor skulle tycka om…skulle ändå göras klara, gärna på kort tid för att kunna ta tag i nästa osv osv. Nu när jag är ”gammal å vis” gör jag aldrig klart låtar/idéer som jag inte känner 100% för.
Just den här låten är lite speciell därför att refrängen egentligen är en variant av en låt jag skrev för 100 år sen (förmodligen ingen som skulle känna igen den, men för mig är det samma låt).

• När skrevs den och vad var den tänkt till från början?

Som tidigare sagt så är fröet till refrängen ganska gammalt, men den nya varianten skrevs för några månader sen när jag och Henric Englund och Kela Ahnhem möttes upp för en co-write. Tanken var om jag minns rätt till Diztord.

• Hade du tänkt på vilka artister du ville ha från början eller var det slumpen?

Från början tror jag vi hade tänkt en kvinnlig sångare (kan ha fel), men efter lite sammanträffanden så snackade Henric med Jake (som inte är spec kvinnlig * ha ha *) och efter 4 sekunders test kom vi fram till att det blir manlig sång.
Anthony var verkligen en slump. Versen var egentligen tänkt som growl. Jag tror tom att Henric lagt lite testrader/vers. Men sen kom någon inblandad på att rap…varför inte rap? Nästa problem blev ju följaktligen vem…vem fan kan rappa trovärdigt på engelska? Kela kom på att Anthony som brukar hänga på Scandinavian Songs kanske kan rappa, han är ju trots allt amerikan? (öööh)
Kela slog en signal till Anthony, som av en händelse befann sig i kvarteret och tände på idén och var i studion 5 minuter senare. Igen, efter 4 sekunders test var det klart.
En liiiten detalj som metal publiken kanske inte känner till är att Anthony egentligen inte alls är en ”rappare”. Han är en fenomenal sångare, artist och låtskrivare, men har aldrig någonsin rappat på en inspelning tidigare. MC som det heter …det har Anthony förklarat för mig.

• Blir det någon skiva?/Hur ser framtiden ut?

Spontant svar: Nej.
Men efter x antal släppta låtar är det inte omöjligt att det kommer att sammanställas en ”collection”. När och i vilken form har jag ingen aning om. Men hur kul vore det inte med en releasefest med hela gänget!?

• Vad var största utmaningen med denna låt?

Utan konkurrans så är det svåraste med alla Diztord releaser att synka datum för inspelning. Om den ena artisten är tillgänglig ett visst datum…så är den andra på turné i Sydamerika, skivinspelning i Danmark, pr-möte i L.A., gig i Sundsvall, videoinspelning i Göteborg, etc…(suck)
Jake E från Amaranthe:

• Vad var din första reaktion när du fick höra talas om Diztords projekt?

Det första jag hörde var Linda Varg och Henke från Scarpoint. Jag tyckte att det lät skitbra, det var skitkul när dom frågade om jag ville vara med på en egen låt.

• Hur var det att jobba tillsammans med Diztord?

”Inga konstigheter” – som Färjan-Håkan hade uttryckt det. Smidigt och lättjobbat hela vägen från demo till färdig produkt.

• Kan du tänka dig att göra något liknande samarbete igen i framtiden?

Ja, absolut. Jag gör det hela tiden. Det är alltid kul att jobba med andra människor än dom i bandet man spelar med hela tiden. Man får nya inputs som föder nya ideer!

Anthony Mills:

• Vilken var din första reaktion när du hörde om Diztords projekt?

Projektet var förklarat för mig via telefon på väg till studion för att rappa så jag var förvirrad ända tills jag kom in i båset med Diztord.

• Hur var det att arbeta tillsammans med Diztord?

Diztord var energisk och mycket öppen att bryta av metal med hiphop på detta sätt.

• Kan du se dig själv göra några andra liknande samarbeten i framtiden?

Jag vill göra ett helt album med metal rap!

• Vilken typ av musik har du gjort tidigare?

Jag gör mina egna genrer, ghettotrance är en av dem, punkjump är en annan.

ENGLISH:

Diztord – the new phenomena in metal music

The talk of the town is about Tord Backstrom a.k.a Diztord. He has been compared to the Swedish House Mafia as Swedish Metal Mafia. He believes that as a songwriter and producer, you always do as you are told by record labels and artists. But in this project, it is just contrary. Now he makes his vision fully, just as the way he wants it. He says that this is simply his own ego trip. Songs he saved ”for later” and did not know what to do with now becomes full productions in the project Diztord. ”Kill your darlings” as Tord would describe it.

The thing about the project is that it is a new artist on each song. He does not direct a song to an artist, it is instead the song that decides what fits. The idea of ​​picking an artist who comes from a completely different genre spice it up a bit and it becomes very interesting. But he points out that there is no point to bring in ”weird” artists just for the sake of it.

Word of Diztord has begun to spread rapidly through interviews in metal webzines and radio all around the world. People contact Diztord and want to hear more, people are excited. Diztord never reveal the artists involved in the next project in advance, that builds up the excitement. You never know what new artists/collaborations you can expect.

When it comes to the mix of some songs there has been a pop guy mixing. Tord says that the idea from the beginning was to get someone who usually mix metal, but the fear was that it would sound like everything else. Now the pop guy that mixes does not have to make an effort for it to sound different. Instead of a traditional metal mix the song and the melody of the songs is presented in a different way.

Tord has a reputation for being humble and down to earth. He spreads a positive atmosphere and everyone around him says he is very inspiring & fun. To quote Thomas from Therion: ”I ​​was actually so impressed by Tord so I have offered him to do more stuff in the future.”

Previous collaborations have been made between ”Idol”-known Linda Varg and Scarpoints Henrik Englund (”I’m Gone”) and Therions Thomas Vikström and multi musician Stefan Jernstål the song ”Unrependant”.
A more unexpected artistic collaboration was 80’s pop icon Susie Päivärinta and Deals Death’s vocalist Olle Ekman in ”Wish you were here.” Where I think some people were taken by surprise.
But it is not just about duets, Volume 4 ”Walk away” is entirely with a soloartist Ellinor Asp ”Hellinor”. She does everything; sings, growls, plays the piano, bass and even the accordion.

In the latest Volume 5 ”Said and done” feat. Jake E (Amaranthe) and Anthony Mills, there is also guest players such as Chris Goldsmith (Scarpoint) on bass, Henrik Englund (Scarpoint) with growl and Kela Ahnhem as backing vocals and drummer Bjarne Gudmundsson (DE VAN).

Me, the writing this, has personally been involved in this project as a photographer during 3 recordings and I´m happy to have taken part of this. It´s a different & exciting projects that is really needed in today’s overly ”mainstream” music world, this feels like something new, a breath of fresh air.

Currently there is a video for each song (See vidoes below). The music available to listen to via Spotify and iTunes etc.

A little Q & A with Tord Backstrom AKA Diztord himself and the artists involved in the latest video release Volume 5:

• What does the song mean to you?

My approach to my songs and my writing/producing changed quite dramatically compared to when I started. In the beginning I wanted quantity, quite frankly, a load of crap ideas that not even a good mother would like … would still be clear, like a short time to able to grab the next and so on and so on. Now that I’m ”old & wise” I never clear songs / ideas that I do not feel 100%. This particular song is a bit special because the chorus is actually a version of a song I wrote about 100 years ago (probably no one would recognize it, but for me it’s the same song).

• When was the song written and what was it supposed to be for from the beginning?

As previously stated, the seed to the chorus is rather old, but the new variant was written a few months ago when I and Henric Englund and Kela Ahnhem met up for a co-write. The idea was for, as I remember, the Diztord project.

• Did you select the artists you wanted from the beginning or was it just by chance?

From the beginning, I think we had imagined a female singer (could be wrong) but after some coincidences so Henric talked with Jake, (which not spec female * ha ha *) and after 4 seconds of the test, we concluded that it becomes male vocals.
Anthony was really a coincidence. The verse was actually meant to be growl. I think even that Henric put some test lines/verses. But then concerned that rap … why not rap?
The next problem was the consequently Who…who the hell can rap credible in English? Kela came up with Anthony, who usually hang at Scandinavian songs, he might rap, he is after all an American?(oooh)
Kela made a call to Anthony, who by chance was in the neighborhood and lit on the task and was in the studio 5 minutes later. Again, after 4 seconds the test was done.
A small detail that the metal audiences may not know is that Anthony is not really a ”rapper”. He is a phenomenal singer, performer and songwriter, but has never been rapping on a recording before. MC as they say … it’s Anthony explained to Me.

• Will there be an album? / What does the future look like?

Spontaneous answer: No.
But after x-number of songs released, it is not impossible that it will be a compiled ”collection”. When and in what form, I have no idea. But wouldn´t it be fun having a release party with the whole gang!?

• What was the biggest challenge with this song?

Without competition it was the hardest of all Diztord releases to sync date of recording. If one artist is provided a certain date…then the second artist is on tour in South America, or recording in Denmark,
pr meeting in LA, gig in Sundsvall, video recording in Gothenburg, etc etc etc. (sigh)

Jake E, Amaranthe:

• What was your first reaction when you heard about Diztords projects?

The first thing I heard was Linda Varg and Henke from Scarpoint. I thought it sounded great, it was a blast when they asked me if I wanted to be on a separate track.

• What was it like working with Diztord?

Nothing strange as the ferry Hakan had put it. Smooth and easy to work, all the way from demo to finished product.

• Can you see yourself doing any other collabs like this in the future?

Yes, absolutely. I do it all the time. It’s always fun to work with other people than the ones in the band whom I play with all the time. You get new inputs that feeds new ideas!


Antony Mills, multi artist a.k.a Ghettotrance:

• What was your first reaction when you heard about Diztords project?

The project was explained to me over the phone on my way to the studio to rap so I was confused until I got into the booth With diztord.

• What was it like working with Diztord?

Diztord was energetic and very open to break metal and hiphop this way.

• Can you see yourself doing any other collabs like this in the future?

I wanna do a whole metal rap album!

• What type of music have you made before?

I make my own genres, ghettotrance is one of them punkjump is another.

Jake_E 66463_324954714287969_971729138_n

tord_diztord