BE_COVER_RGB

 

For the English review, scroll further down.

Release: 24/12 – 2013

Vad får man om man slår ihop Volbeat, Mnemic, Hatesphere, Illdisposed och Raunchy? Jo, en ny dansk supergrupp vid namn Blood Eagle, som släppte sin debut-EP Kill Your Tyrants under Julafton. De är till och med generösa nog att ge bort den helt gratis, länken till sidan hittar du i slutet av recensionen.

Kill Your Tyrants är förmodligen årets sista överraskning och den består av tung, hård och riktigt snabb death metal. Den är dock endast tre låtar lång, vilket är ett minus då Blood Eagle får en att sukta efter mer. Redan från första ton sitter jag som nyfrälst, detta band kommer att gå långt. Det är trots allt inga amatörer vi har att göra med.

EP:n startar starkt med den snabba låten Death Zub Zero, där både distade gitarrer och hårda trummor slår i takt med varandra innan sångaren Michael Olsson kommer in i ljudbilden och growlar sönder, eller snarare smeker sönder våra öron. Ett konstigt ordval för en sådan här genre, men hans röst är väldigt behaglig och passar musiken perfekt. Han är både skicklig och säker på sina toner. Det blir aldrig enformigt, som det kan bli med många andra death-sångare. Som jag skrev är låten snabb, men den bryts av under halva där tempot saktas ner och det blir en harmonisk känsla med dova skrik i bakgrunden innan helvetet brakar loss igen. Det här är bra, riktigt bra.

Serpent Thoughts drar ner tempot en aning och bjuder på tyngre trummor, lite mindre distade gitarrer och ett skönt groovigt gung där sången är i rytm till musiken vilket många band verkar ha svårt med nu för tiden. Jens Kidman från Meshuggah har en gång sagt att även sången är ett instrument och därför försöker han få till en viss rytm i den. Det verkar som att Blood Eagle har applicerat denna metod till sin låt.
Serpent Thoughts blir dock lika snabb som Death Zub Zero under vissa partier, men återvänder snyggt till det grooviga gunget, vilket är imponerande.

Tredje och sista låten, Kill Your Tyrants, klockar in på hela 83 snabba sekunder och är full av käftsmällar. Såhär ska en låt skrivas, inga onödiga fillers eller krusiduller, utan bara pang på. Lite som en hårdare och snabbare låt från Carcass, och sämre associationer kan man ha.

Som jag skrev i början ger Blood Eagle bort Kill Your Tyrants helt gratis. Det enda du behöver göra är att klicka HÄR, gilla deras Facebook-sida och sedan trycka på “Download.” Om nu bara Blood Eagle kan skriva ett helt album med samma höga klass som Kill Your Tyrants, då vet jag en som hade köpt albumet på första dagen.

Bäst: Kill Your Tyrants.
Sämst: Endast tre låtar – annars inget.
Betyg: 8/10

Skribent: Jonas “Madman” Persson.

____________________________________

EP: Blood Eagle – Kill Your Tyrants

What do you get when you combine Volbeat, Mnemic, Hatesphere, Illdisposed and Raunchy? Well, a new Danish super group called Blood Eagle who released their debut EP Kill Your Tyrants on Christmas Eve. They are even generous enough to give it away for free, you’ll find the link at the end of the review.

Kill Your Tyrants is probably the last surprise of the year and it consists of heavy, hard and really fast death metal. However, it’s only three songs long which is a minus, especielly when Blood Eagle makes you long for more. I’m sure that this band will go far, these are after all no amateurs we are dealing with .

The EP starts strongly with the fast song Death Zub Zero where both distorted guitars and hard drums beats in rhythm with each other before singer Michael Olsson enters the soundstage and destroys our ears with his growling, or rather caresses our ears with it. A strange choice of words for this kind of genre but his voice is very pleasant and fits the music perfectly. He is both skilled and confident in his tones and it never becomes monotonous like with many others in this genre. As I mentioned before, the song is fast but there is a break halfway through where the pace slows down and turns into a harmonious feeling with muffled screams in the background before all hell breaks loose again. This is good, really good.

Serpent Thoughts pulls down the tempo a little and offers heavier drums, a little less distorted guitars and a nice groovy sound where the song is in rhythm with the music, which many bands seem to have trouble with nowadays. Jens Kidman from Meshuggah once said that even the vocals are an instrument and therefore he tries to get them into an certain rhythm that fits the song. It seems that Blood Eagle has applied this method to Serpent Thoughts.
It’s not all groovy and during certain parts it gets as fast as Death Zub Zero but returns nicely to the groovy sound, which is impressive .

Third and final song, Kill Your Tyrants, clocks in at a full 83 quick seconds and is full of jaw bangs. This is how a song should be written, no unnecessary fillers or frills but just straight on.

As I wrote in the beginning you can get Kill Your Tyrants for free. All you have to do is click HERE, like their Facebook page and then press ”Download.” Now if only Blood Eagle could write a whole album with the same high class as Kill Your Tyrants, then I know one who would be a first day buyer.

Best: Kill Your Tyrants.
Worst: Only three songs – otherwise nothing .
Rating: 8/10

Writer: Jonas ”Madman” Persson.