imminence_return-to-helios_cover

For the English review, scroll further down.

Datum: 7/5 – 2013
Bolag: We Are Triumphant

Mycket har hänt för Skånegrabbarna sedan deras debut-EP Born Of Sirius som släpptes förra året. De har både hunnit med ett gig på Metaltown samt deltagit i Released Live & Unsigned där de tog sig till finalen i Stockholm. Utöver detta har de hunnit med ett flertal live-spelningar samt släppt två musikvideos. De har även skrivit ett kontrakt med We Are Triumphant som distribuerar deras nya EP Return To Helios runt om i hela världen.
Medlemmar: Eddie Berg (sång), Alex Arnoldsson (gitarr), Harald Barrett (gitarr), Fredrik Rosdahl (bas) och Peter Hanström (trummor).

Mors Certa öppnar EP:n. Det är ett vackert instrumentaliskt stycke som skapar en ”lugnet före stormen”-känsla. Under låten kommer Peter in med ett trum-beat och ju närmare slutet vi kommer ökar beatsen som snyggt går in i andra låten Ingle & Sky där Imminence inte håller igen på någon punkt. Introt är fyllt med en genuin ilska som håller i sig från början till slut. Det mixas även in lite skönsång här och där vilket är något som saknades på Born Of Sirius och något jag hoppas Imminence slopar helt inför ett kommande album. All heder åt Eddie som besitter en fenomenal skrikig röst, men under skönsången försvinner känslan av aggression och det blir lite halvmesigt.

Det är utan tvekan en intensiv start som Imminence ger oss.
Nästa låt I & Sea består av ett betydligt långsammare intro med lugna gitarrer, men det dröjer inte länge förrän Eddie’s imponerande skrik är tillbaka. Melodin är inte lika hård som under föregående låt, men den kommer fortfarande få dig att headbanga och skrika med.

Snakes & Ladders startar med att kasta ur sig breakdowns till höger och vänster vilket lär bli populärt under live-spelningar. Detta kan dock mycket väl vara den svagaste låten på EP:n då den inte tillför något nytt utan mer känns enformig och glöms fort bort till skillnad från nästa låt, Wine & Water. Denna dynamiska låt på fem minuter visar prov på hur tighta och samspelade Imminence är musikaliskt. Med sin mainstream-känsla lär detta vara den låt som kommer slå hårdast utanför Sveriges gränser och ta dem till våra kära grannländer – i skrivande stund har den visats hela 31000 gånger via YouTube, vilket är en imponerande siffra.

Imminence knyter ihop Return To Helios likt en säck med den instrumentala låten Hora Incerta, den visar prov på en viss mognad hos bandet och ger oss ett ”lugn efter stormen”-känsla.

Nu när Walking With Strangers tråkigt nog lägger ner så behöver Sverige ett nytt band på metalcore-tronen. Imminence har potential nog att knipa den platsen.
De får dock mer än gärna skippa allt vad skönsång heter till nästa album (jag förutsätter att det blir ett album) och bara leverera hård skitig musik.

Du kan köpa Return To Helios via iTunes.

Bäst: Ingle & Sky
Sämst: Snakes & Ladders
Betyg: 8/10

Låtlista:
1. Mors Certa 
2. Ingle & Sky
3. I & Sea
4. Snakes & Ladders
5. Wine & Water
6. Hora Incerta

Skribent: Jonas ”Madman” Persson.

______________________________________________________________________________

Release: 7/5 – 2013
Label: We Are Triumphant

Much has happened to Imminence since their debut EP Born Of Sirius which was released last year. They have both had time for a gig at Metaltown and participated in Released Live & Unsigned where they made it to the finals in Stockholm. They have also signed a contract with We Are Triumphant who are distributing their new EP Return To Helios world wide.
Members: Eddie Berg (vocals), Alex Arnoldsson (guitar), Harald Barrett (guitar), Fredrik Rosdahl (bass) and Peter Hanström (drums).

Mors Certa opens up the EP, a beautiful instrumental piece that creates a ”calm before the storm”-feeling. During the song Peter comes in with a drum beat and the closer to the end we get, the beats increase and nicely move into the second song Ingle & Sky where Imminence does not hold back in any way. The intro is filled with genuine anger that lasts from start to end. It also mixes in a little clean vocals here and there, which is something that was missing on Born Of Sirius and something I hope Imminence skips entirely for an upcoming album. All credit to Eddie who possesses a phenomenal screechy voice, but during the clean vocals the feeling of aggression disappears and it gets a little half-lame.

It is undoubtedly an intense start that Imminence gives us.
The next song I & Sea consists of a significantly slower intro with slow guitars, but it doesn’t take long before Eddie’s impressive scream is back. The melody is not as hard as the previous song, but it will still make you headbang and scream along.

Snakes & Ladders starts with breakdowns being thrown out left and right, which is likely to be popular in live performances, but this may well be the weakest song on the EP as it does not add anything new. It feels rather monotonous and is quickly forgotten unlike the next song, Wine & Water. This dynamic song demonstrates, in five minutes, how tight and interacted Imminence are musically. With it’s mainstream feeling this will surely be the song that will take the band out of Sweden to our dear neighbors – at this moment it has been shown over 31,000 times on YouTube, which is an impressive figure.

Return To Helios ends gracefully with the instrumental song Hora Incerta which demonstrates a certain level of maturity of the band and gives us a feeling of calm after the storm.

Imminence has a really big potential to take the throne as Swedens best metal core act. They can however preferably skip all the clean vocals on their upcoming album (I assume it’s going to be an album and not another EP) and just deliver hard and gritty music.

You can buy Return To Helios via iTunes.

Best: Ingle & Sky.
Worst: Snakes & Ladders.
Rating: 8/10

Track listing:
1. Mors Certa 
2. Ingle & Sky
3. I & Sea
4. Snakes & Ladders
5. Wine & Water
6. Hora Incerta

Writer: Jonas ”Madman” Persson.