newsted-metal(ep)-20130108101138

For the English review, scroll further down.

Datum: 8/1 – 2013
Bolag: Chophouse Records

Jason, you’re too fuckin’ metal, you’re too fuckin’ metal for your own good!” – James Hetfield (Live Shit: Binge & Purge).

Ända sedan Jason Newsted lämnade Metallica 2001 har hans högsta önskan varit att fronta ett band. Därför startade han tillsammans med sina nära vänner, gitarristen Jessie Farnsworth och trummisen Jesus Mendez Jr. ett eget band under sitt namn. Tillsammans har de lyckats skapa en EP som tar oss tillbaka till 80-90 talets old-schoolscen med riklig energi och attityd.

Den största överraskningen med Metal är Newsteds sånginsats, de flesta Metallica-fans är nog beredda att hålla med om att Newsted lyfte låtar som Seek And Destroy, Creeping Death och Whiplash under livespelningar med sin mörka, hårda bakgrundssång, ibland överglänste han till och med självaste Mr. Hetfield (lyssna bara på live-albumet Live Shit: Binge & Purge).
Metal är hans röst en blandning av Lemmys och Testaments Chuck Billy, den är hård, mörk och flyter väldigt fint in i ljudet. Han är även en fantastisk kompositör, vilket han redan visat genom att skriva Metallicas klassiska låtar Blackened, My Friend Of Misery och Where The Wild Things Are.

Det finns en viss attityd i texterna. Då tänker jag främst på öppningslåten Soldierhead med textraden, ”I’ll make the devil sell his soul” som kommer få dig att headbanga på Newsteds vis. King Of The Underdogs, bästa låten på EP:n, har ett sådant intensivt slut att du kommer skrika ut ”I’m the king of the underdog’s.” Resterande två låtar, Godsnake och Skyscraper är även de intensivt hårda.
Det negativa med Metal är bristen på variation bland låtarna, det är tuggande metal rakt igenom, men det går inte att klandra bandet då EP:n endast består av fyra låtar.

Skärmavbild 2013-01-22 kl. 14.02.01Metal är en EP som får dig att sukta efter mer. Jag hoppas innerligt att denna säljer bra så Newsted får för sig att göra ett helt album och dra ut på turné snart, glöm bara inte lilla Sverige.
Är du ett fan av old-school metal som Metallica, Motörhead, Testament och har fyra tior över från helgens festerier, köp då Metal via iTunes på en gång. Detta är ingen uppmaning, det är en order.
Förutom fyra hårda låtar får du även en digital-booklet med låtarnas texter handskrivna.

Bäst: Jasons röst och old-school känslan.
Sämst: Endast fyra låtar och dålig variation.
Betyg: 8/10

Låtlista Metal:
1. Soldierhead
2. Godsnake
3. King Of The Underdogs
4. Skyscraper

Skribent: Jonas ”Madman” Persson

____________________________________________________________

EP: Newsted – ”Metal” 

Release: 8/1 – 2013
Label: Chophouse Records

Jason, you’re too fuckin’ metal, you’re too fuckin’ metal for your own good!” – James Hetfield (Live Shit: Binge & Purge).

Ever since Jason Newsted left Metallica in 2001, his greatest desire has been to front a band. Therefore, he started one with his close friends, guitarist Jessie Farnsworth and drummer Jesus Mendez Jr. under his name. Together they have managed to create an EP that takes us back to 80-90s old-school scene with rich energy and attitude.

The biggest surprise with Metal is Newsted’s vocal performance, most Metallica fans are probably willing to agree that Newsted lifted songs like Seek And Destroy, Creeping Death and Whiplash during live gigs with his dark harsh vocals, he sometimes outshone Mr. Hetfield himself (just listen to the live album Live Shit: Binge & Purge).
On Metal his voice is a mix between Lemmys and Testament’s Chuck Billy, it’s hard, dark and suits the sound like a glove.
He is also an amazing composer, which he has already proved by writing Metallica’s classic songs Blackened, My Friend Of Misery and Where The Wild Things Are.

There is a certain attitude in the lyrics. I am thinking primarily on the opening song Soldierhead with text line, ”I’ll make the devil sell his soul” that will make you headbang just like Newsted does. King Of The Underdogs, best song on the EP has such an intense final that you will scream out ”I’m the king of the underdog’s.” Remaining two songs, Godsnake and Skyscraper are also intensely hard.
The negative thing with Metal is the lack of variation among the songs, it’s crunching metal through and through, but you can not blame the band, when the EP only consist four songs.

Skärmavbild 2013-01-22 kl. 14.02.01Metal is an EP that makes you long for more. I sincerely hope this sells well so Newsted decides to do a whole album and starts to tour soon.
Are you a fan of old-school metal like Metallica, Motörhead, Testament and has four bucks over from the weekend, buy Metal through iTunes at once. This is not a request, it’s an order.
In addition to four hard songs, you also get a digital booklet with song lyrics handwritten.

Best: Jason’s voice and the old-school feel.
Worst: Only four songs and bad variety.
Rating: 8/10

Setlist Metal:
1. Soldierhead
2. Godsnake
3. King Of The Underdogs
4. Skyscraper

Writer: Jonas ”Madman” Persson