• Festival

Kreator

For the english version, scroll further down. 

8/6 – 2013
Nuclear Blast

Tyska thrashkungarna Kreator intar Rock Stage klockan 17 denna soliga lördag. Vädret har varit helt fantastiskt under hela festivalen, så fantastiskt att mina axlar ser ut som korvskinn – men, tillbaka till Kreator.
Utan några vidare krusiduller äntrar bandet scenen och kör igång titelspåret till deras senaste album, Phantom Antichrist. Redan från första ackord är det ren och skär mangel som håller i sig tills bandet tackar för sig och lämnar scenen. De levererar något av det hårdaste och tightaste jag hört inom thrash-väg.

Kreator spelar hård, snabb och aggressiv thrash utan att se alltför tuffa eller macho ut. Mille tackar ödmjukast över att så många människor har kommit hit denna eftermiddag och berättar att det är en speciell dag för att han äntligen ska få se Rush. Större delen av publiken instämmer. Han är en formidabel frontman med en aggressiv röst. Det går inte att jämföra livemusiken med hur det låter på album. Bandets poser, gitarristen Sami Yli-Sirniö utnyttjar scentungan till fullo och låter vinden bära hans hår medan han spelar sina solon och putar med läpparna. Ett sant gitarrgeni.

Inför tredje låten Endless Pain ber Mille publiken att dela upp sig i två lag, på hans kommando ska alla springa runt i en cirkel, och så föddes festivalens största circle pit som inte slutar förrän de sista ackorden lagt sig. Mot slutet av spelningen kommer Mille ut med en Kreator – Flag Of Hate-flagga. Än en gång delar han upp publiken i två lag, men denna gång vill han höra oss skrika. Det hela slutar med att vi alla skriker Flag Of Hate och spelningens bästa låt körs igång. Interaktionen med publiken är stor och spelglädjen är enorm.

Jag skymtar en kvinna som headbangar frenetiskt i en timme. Hon skulle lätt kunna gå en match mot Cannibal Corpse sångare Corpsegrinder. När några av det manliga könet pekar och skrattar åt henne höjer hon blicken mot dem, gör djävulshornen och fortsätter snurra runt med huvudet. Sedan har vi den mäktiga circle piten där entusiastiska rockers springer runt, runt och runt. Resten av publiken slänger sina nävar mot skyn, sjunger med och har en sjuhelskottas trevlig stund tillsammans med Kreator. Jag skulle vilja påstå att publiken är den femte medlemmen.

Kreator bjuder på festivalens i särklass bästa spelning och får mig att sukta efter mer. Jag vill inte att det ska ta slut. Det är nästan lite orättvist att de inte fortsätter hela kvällen lång, men man kan inte få allt här i livet. Jag ser fram emot nästa gång jag får stifta bekantskap med dessa tyska thrashkungar.

Bäst: Energin både på scenen och i publiken. Death To The World, Flag Of Hate och Tormentor.
Betyg: 9/10

Bilder från spelningen hittar du HÄR.
Skribent och fotograf: Jonas ”Madman” Persson

Kreator

 

8/6 to 2013
Nuclear Blast

German thrash kings Kreator conquers the Rock Stage at 5 pm on this sunny Saturday. The weather has been absolutely fantastic throughout the festival, so amazing that my shoulders look like Danish pølse – but, back to Kreator.
The band enters the stage and kicks off the title track to their latest album, Phantom Antichrist. The sheer mangle lasts right from the first chord and until the band takes a bow and leaves the stage. They deliver some of the toughest and tightest music I’ve ever heard in the thrash genre.

Kreator play hard, fast and aggressive thrash without looking too tough or macho. Mille humbly says that he’s grateful that so many people have come here this afternoon and says that it is a special day today because he is finally going to get to see Rush. The biggest part of the audience agrees. He is a formidable frontman with an aggressive voice. You can not compare their live music with the way it sounds on the albums. The bands poser, especially guitarist Sami Yli-Sirniö utilizes the stage tongue to the fullest and lets the wind carry his hair while he plays his solos and puckers his lips. A true guitar genius.

Before the third song, Endless Pain, Mille asks the audience to divide into two teams. At his command, they all run around in a circle, and so the festival’s biggest circle pit is born. It doesn’t end until the last chord dies out. Towards the end of the show Mille comes out with a KreatorFlag Of Hate flag. Once again, he divides the audience into two teams, but this time he wants to hear us scream. It all ends with us all screaming Flag Of Hate and the shows best song starts. The interaction with the audience is great and the joy of playing is huge.

I happen to catch a glimpse of a woman who is headbanging frantically for a whole hour. She could easily pass a match against Cannibal Corpse singer Corpsegrinder. When some guys point and laugh at her she looks at them, throws her devil horns in the air and continues spinning her head. Then we have the mighty circle pit where enthusiastic rockers run around, around and around. The rest of the crowd throw their fists at the sky, sing along and have a great time together with Kreator. I would say that the audience is the fifth member.

Kreator offers, by far, the best gig at Sweden Rock Festival and they make me long for more. I don’t want it to end. It’s almost unfair that they don’t continue all night long, but you can’t have everything in life. I look forward to the next time I get acquainted with these German thrash kings.

Best part: The energy both on stage and in the audience. Death To The World, Flag Of Hate and Tormentor.
Rating: 9/10

Photos from the show can be found HERE.

Writer and photographer: Jonas ”Madman” Persson

Ps. Missa inte Kreator på Skogsröjet den sista helgen i juli! Ds.