• Video

Ghost

Ghost har på sedvanligt Ghost-kryptiskt sätt släppt nyheten om nytt material på sin Facebook-sida och man har sedan en tid kunnat lyssna till den nya låten på securehaze.com om man ”offrat” sin mailadress.

 

Nu har Ghost lagt upp den på YouTube med texten ”Ghost ”Secular Haze” from the 2013 forthcoming album.”

 

facebook.com/TheBandGhost