For review in English, scroll further down.

 

Släpp: 13/11 – 2012
Bolag: Seven Four Entertainment/Republic 

King Animal är Soundgardens första album på 16 år och det rockar.

Soundgarden försöker inte här att återfånga sin gamla storhetstid med King Animal, de har snarare gjort 13 låtar som står på sina egna ben och för bandet framåt. Förväntar du dig ett nytt Superunknown eller Badmotorfinger lär du bli besviken, men om du är öppen och nyfiken på hur Soundgarden låter under 2010-talet kommer du med all säkerhet att bli nöjd.

King Animal öppnar med albumets första singel Been Away Too Long vilken är en indikator på hur stor mängd ”metal” albumet kommer låta, den har även en passande titel som förmodligen baseras på bandets långa uppehåll. Non-State Actor och By Crooked Steps är två höjdpunkter som lever på sin tyngd, medan albumets två vackraste låtar, Taree och Bones of Birds är mer lugna old-school-Soundgarden.
Det uppstår tillfällen under King Animal där du bara vill att bandet ska släppa loss massiva riff och blåsa bort dig vilket aldrig riktigt sker. Det närmsta bandet kommer till detta är under Worse Dreams och Eyelid’s Mouth. Den sistnämnda avslutas med att Kim Thayil kör ett coolt solo som man inte vill ska sluta.
Under den psykadeliska Black Saturday sjunger Chris Cornell om pånyttfödelse, ännu en indikation på att bandet försöker förnya Soundgarden in i 2010-talet och inte stanna kvar i 90-talet.

Sångmässigt är Cornell i fin form albumet genom. Tyvärr så får vi knappt höra hans hesa ”skrik”, som blivit ett varumärke, de är dock inkluderade tillräckligt mycket för att förstå att det är ett Soundgarden-album vi har att göra med. Cornell har verkligen vårdat sin röst genom årens gång (solo samt Audioslave) och har utan tvekan en av de mest karismatiska rösterna inom rock/metalgenren.

King Animal är inget nostalgialbum men det finns en viss flört med vintage Soundgarden bland albumets 13 låtar. Introt till Worse Dreams för tankarna till Jesus Christ Pose och By Crooked Steps skulle lätt kunna vara med på Superunknown.
Det finns defintitivt tillräckligt med material här för fans som hoppats på att Soundgarden ska låta som de gjorde förr i tiden, men som jag nämnde tidigare är detta ett album som för bandet framåt.

King Animal är ett mer lättlyssnat Soundgarden-album och bjuder inte på den nivå av djup eller överraskningar som föregående album gjort, tittar man på det stora hela är detta ett bra arenarockalbum som kommer hitta sig fram till en ny publik samtidigt som den tillfredsställer den gamla.

Du kan köpa King Animal HÄR.

Bäst: Bones of Birds, Taree och Non-State Actor.
Sämst: Attrition.
Betyg: 7/10

Låtlista: 
Been Away Too Long
Non-State Actor
By Crooked Steps
A Thousand Days Before
Blood on the Valley Floor
Bones of Birds
Taree
Attrition
Black Saturday
Halfway There
Worse Dreams
Eyelid’s Mouth
Rowing

Skribent: Jonas ”Madman” Persson

——————————————————————————–

Review: Soundgarden album ”King Animal”

Released: 13/2012
Label: Seven Four Entertainment/Republic 

Soundgarden are not trying to recapture their former sound with King Animal, they have rather done a album that stands on its own and takes the band forward. If you are expecting another Superunknown or Badmotorfinger you’ll be disappointed, but if you are open minded and curious about how Soundgarden sounds during the 2010’s, you will be pleased I’m sure.

King Animal opens with the albums first single Been Away Too Long, which is an indicator of how much ”metal” the album will sound, it is also a fitting title that probably indicates the bands long residence. Non-State Actor and By Crooked Steps are two highlights that are hard and vitally heavy , while the albums most beautiful songs Taree and Bones of Birds is more soft old-school-Soundgarden.
There are occasions on King Animal where you just want and await the band to unleash massive riffs and blow you away, but it never really happens. The closest the band comes to this is during Worse Dreams and Eyelid’s Mouth. The later includes a very cool solo from Kim Thayil which you don’t want to end.
During the psychedelic Black Saturday Chris Cornell sings of rebirth, yet another indication that the band is renewing Soundgarden in 2012, and not remain in the 90’s.

Cornell’s voice is in great shape throughout the album. Unfortunately he hardly gives us his trademark hoarse ”screaming”, still enough for you to understand that this is a Soundgarden album we’re dealing with though. Cornell has really nurtured his voice over the years (solo and Audioslave) and has one of the most charismatic voices in the rock/metal genre.

King Animal is not an nostalgic album, but there is some flirtation with vintage Soundgarden among the albums 13 songs. Intro to Worse Dreams brings Jesus Christ Pose to mind and By Crooked Steps could easily have been on Superunknown.

You have enough material here for fans who hoped that Soundgarden would sound like they did in the past, but as I mentioned earlier, this is an album that takes the band forward.
King Animal is a easy-listening-album and lack some level of depth and surprises from previous albums, if you look at the whole, this is a great arena rock album that will find its way to a new audience while satisfying the old.

You can buy King Animal HERE.

Best: Bones of Birds, Taree and Non-State Actor.
Worst: Attrition.
Score 7/10

Setlist:
Been Away Too Long
Non-State Actor
By Crooked Steps
A Thousand Days Before
Blood on the Valley Floor
Bones of Birds
Taree
Attrition
Black Saturday
Halfway There
Worse Dreams
Eyelid’s Mouth
Rowing 

Writer: Jonas ”Madman” Persson

 

http://youtu.be/KIDInlJJFb0