Generation Kill - We're All Gonna Die - Artwork

For the English review, scroll further down.

Datum: 15/11 – 2013
Bolag: Nuclear Blast Records

Exodus-frontmannen Rob Dukes är tillbaka med Generation Kill’s andra album We’re All Gonna Die, som följer upp debuten Red, White and Blood från 2010. Om du inte redan lyssnat igenom den råder jag dig att göra det efter att du läst denna recension. Övriga medlemmar är basisten Rob Moschetti (Pro-Pain, M.o.D), gitarristen Jason Trenzcer (Mutilation), gitarristen Jason Velez och trummisen Jim DeMaria (Merauder).

Med ett namn som Generation Kill går det att räkna ut att låtarna kommer vara politiskt laddade.
Redan i öppningsspåret Born to Serve hör vi en arg Dukes skrika, ”You’re a fucking slave!” över några minst lika arga riff och trummor. Det kan inte börja bättre, med andra ord.
Det lugna och nerstämda introt till Prophets of War är en av albumets många höjdpunkter, sedan brakar det loss och ungefär halvvägs in ertappar jag mig själv med att skaka på huvudet i takt till trumspelet, mäktigt. Death Comes Calling är betydligt lugnare än föregående låt och har en mer groovig-känsla över sig. Den ger oss även en stor kontrast till öppningsspåret och jag gillar hur Generation Kill vågar ta ut svängarna och experimentera med sina låtar.

Friendly Fire bjuder på gammal hederlig thrash med en underton av hardcore och punk. Sedan spårar det totalt med Carny Love som jag inte riktigt kan sätta fingret på, den känns bara helt enkelt tråkig.
Vegas däremot bjuder Generation Kill oss på snabba, grooviga och hårda riff, detsamma gäller för den ambitiösa åtta minuter långa There Is No Hope. Ungefär tre minuter in sker ett breakdown och det går inte att föreställa sig vad som komma skall. Låten består även av ett riktigt skönt flytande solo som bleknar bort mot slutet. På samma råa sätt som Born to Serve öppnar albumet så avslutas det med We’re All Gonna Die. Här håller Generation Kill inte tillbaka på något utan manglar sönder våra öron, vilket är gott.

Detta är varken thrash, hardcore eller punk utan alla dessa genrer mixade med varandra i ett litet paket bestående av åtta låtar. Man skulle kunna säga att det är en för tidig julklapp.

Du kan köpa We’re All Gonna Die via iTunes.

Bäst: Born to Serve och Prophets of War.
Sämst: Endast åtta låtar lång.
Betyg: 8,5/10

Låtlista:
1. Born to Serve
2. Prophets of War
3. Death Comes Calling
4. Friendly Fire
5. Carny Love
6. Vegas
7. There Is No Hope
8. We’re All Gonna Die

Skribent: Jonas ”Madman” Persson.

____________________________________

ALBUM: Generation Kill – We’re All Gonna Die

Release date: 15/11 – 2013
Label: Nuclear Blast Records

Exodus frontman Rob Dukes is back with Generation Kill’s sophomore album, We’re All Gonna Die, which follows up their debut Red, White and Blood from 2010. If you haven’t already listened through it I advise you to do so after reading this review. The other members are bassist Rob Moschetti (Pro -Pain, MoD), guitarist Jason Trenzcer (Mutilation), guitarist Jason Velez and drummer Jim DeMaria (Merauder) .

With a name like Generation Kill, it’s easy to figure out that the songs will be politically charged .
Already in the opening track Born to Serve, we hear an angry Dukes screaming, ”You’re a fucking slave!” over some equally angry riffs and drums. In other words, it couldn’t start better.
The calm and moody intro to Prophets of War is one of the album’s many highlights, then all hell breaks loose halfway in and I find myself banging my head to the pace of the drumming. Death Comes Calling is much more quiet than the previous song and has a more groovy feel to it. It also gives us a great contrast to the opening track and I like how Generation Kill experiment with their songs.

Friendly Fire offers good old-fashioned thrash with an undertone of hardcore and punk. Then comes Carny Love which I can’t quite put my finger on, it just feels boring.
On Vegas Generation Kill give us fast, groovy and hard riffs. The same goes for the ambitious eight minutes long There Is No Hope. About three minutes in there is a breakdown and you can’t imagine what is yet to come. The song also includes a really nice flowing solo that fades away towards the end. In the same way as Born to Serve opens the album it closes with We’re All Gonna Die. Generation Kill ain’t holding anything back, they are just crushing our ears, which is a good thing.

This is neither thrash, hardcore or punk, it’s these genres mixed together in a small package consisting of eight songs. You could say it’s an early Christmas present.

You can buy We’re All Gonna Die via iTunes.

Best: Born to Serve and Prophets of War .
Worst: Only eight songs long .
Rating: 8,5/10

Track listing:
1. Born to Serve
2. Prophets of War
3. Death Comes Calling
4. Friendly Fire
5. Carny Love
6. Vegas
7. There Is No Hope
8. We’re All Gonna Die

Writer: Jonas ”Madman” Persson.