sixfeetunderunborn

For the English review, scroll further down.

Datum: 15/3 – 2013
Bolag: Metal Blade Records

Om jag ska vara ärlig får jag erkänna att Six Feet Under aldrig riktigt tilltalat mig då jag har funnit deras death-metal omogen.
Jag blev dock överraskad när jag lyssnade genom deras förra album Undead från 2012. Ett album som visade ett band i en positiv utvecklingsfas, ett band som mognat till sig och tar sin musik på största allvar – precis som det ska vara. En stor bidragande faktor till denna utveckling är den nya gitarristen Ola England (Scarpoint) som är precis vad Six Feet Under behöver. De har inte varit lika hårda och seriösa samt lättlyssnade som de är nu. Riffen är bättre och Chris Barnes visar prov på att han vuxit som sångare med en rik variation i sina skrik och grymtningar.

Första låten på Unborn, Neuro Osmosis, visar vart skåpet ska stå och är en bra indikator på hur resten av albumet kommer att låta. Den börjar akustiskt för att sedan föra oss in i en ”långsam” dödsmetal. Det blir en skön kontrast när det helt plötsligt går in ett vackert melodiskt riff mitt under låten. Det hela funkar effektivt och flätas samman på ett bra sätt med Barnes sånginsats, låten har ett par upp- och nedgångar på ett sätt som du aldrig skulle kunna förvänta dig av detta band.
Det må fortfarande låta neandertalar-dödsmetal, men det finns även en mycket engagerande groove-baserad sång vilket fungerar alldeles utmärkt.

Detsamma gäller för tredje låten Zombie Blood Curse där mixen av aggressiva simpla riff och grym sång från Barnes resulterar i en stor headbang-fest utan några större krusiduller.

Den stora skillnaden mellan Unborn och äldre verk från Six Feet Under är gitarrarbetet, Ola Englund ger en ny dimension till bandet med sin spelteknik som tar låtarna till en helt ny nivå. Riffen må fortfarande vara enkla men Englund och bandets andra gitarrist Steve Swanson får tillsammans till ett mer melodiskt ljud som verkligen fångar lyssnaren. Det finns en ny känsla i spelet som inte har åstadkommits även på föregående album. Lägger man till Barnes otroligt mästerliga sång, som är hans bästa hittills, förbättras allt plus att han inte använder sina lätt irriterande gris-läten alltför ofta.

En annan positiv sak med Unborn är längden på låtarna. De flesta sträcker sig ungefär till tre minuter så de blir aldrig enformiga eller tråkiga som många låtar i just den här genren kan bli.

Som jag skrev ovan har Six Feet Under mognat och är du ett fan av deras äldre verk lär du inte bli imponerad av Unborn. Ogillar du deras äldre verk kommer du förmodligen bli positivt överraskad över hur mycket de har förbättrats. Jag har ingen aning om varför Barnes äntligen beslutat sig för att föra bandet i en ny riktning och emot denna mognad, men jag tackar honom för det. Six Feet Under har överträffat sig själva och du bör verkligen kolla in Unborn för en lättillgänglig dödsmetal. Du lär inte bli besviken.

Du kan köpa Unborn via iTunes.

Bäst: Blood Zombie Curse
Sämst: Fragments
Betyg: 7/10

Låtlista:
1. Neuro Osmosis
2. Prophecy
3. Zombie Blood Curse
4. Decapitate
5. Incision
6. Fragment
7. Alive to Kill You
8. The Sinister Craving
9. Inferno
10. Psychosis
11. The Curse of the Ancients

Skribent: Jonas ”Madman” Persson

____________________________________

ALBUM: Six Feet Under – ”Unborn

Released: 15/3 – 2013
Label: Metal Blade Records

I’m gonna be honest and admit that Six Feet Under never really have appealed to me because I have found their death metal immature.
However, I was surprised when I listened through their last album Undead from 2012, an album that showed a band in a positive development, a band that has matured and now takes their music seriously – just as it should be. A major factor in this development is the new guitarist Ola England (Scarpoint) who is exactly what Six Feet Under needed. They haven’t been as severe and serious or as easy to listen to as they are now. Riffs are better and Chris Barnes demonstrates that he has grown as a singer with a rich variety in his screams and grunts.

The first song from Unborn, Neuro Osmosis, is a good indicator of how the rest of this album will sound. It starts acoustically and then moves us into a slow pace death metal. You get a nice contrast when a beautiful melodic riff suddenly appears in the middle of the song. It all works efficiently and blends in a good way with Barnes vocal performance. The song has a few ups and downs in a way you could never expect from this band.
It may still be neanderthalic death metal, but it also has engaged groove-based song which works great.

The same applies to the third song Zombie Blood Curse, where the mix of aggressive simple riffs and grim vocals from Barnes result in a large headbang-fest without any extra fuss.

The major difference between Unborn and older givings from Six Feet Under is the guitars, Ola Englund brings a new dimension to the band with his playing technique that takes the songs to a whole new level. The riffs may still be simple but Englund together with the band’s other guitarist Steve Swanson captures a more melodic sound that really takes in the listener. There is a new feeling to the material that hasn’t been there on previous albums. Adding to Barnes incredibly powerful song, this is his best performance so far, everything improves. Plus he doesn’t use his annoying pig squeels too often.

Another positive thing about Unborn is the length of the songs, most of them extend roughly to three minutes so they never get too long or monotonous like some songs in this particular genre.

As stated above, Six Feet Under has grown and if you are a fan of their older stuff you’ll be unimpressed by Unborn. If you are not a fan of their older records you will probably be pleasantly surprised at how much they have improved. I have no idea why Barnes finally decided to take the band in a new direction, but I thank him for it. Six Feet Under have outdone themselves and you should really check out Unborn for easy listening death metal, you won’t be disappointed.

Buy Unborn via iTunes.

Best: Blood Zombie Curse
Worst: Fragments
Rating: 7/10

Track list:
1. Neuro Osmosis
2. Prophecy
3. Zombie Blood Curse
4. Decapitate
5. Incision
6. Fragment
7. Alive to Kill You
8. The Sinister Craving
9. Inferno
10. Psychosis
11. The Curse of the Ancients

 

Skribent: Jonas ”Madman” Persson