Soulfly

For the English review, scroll further down.

Datum: 4/10 – 2013
Bolag: Nuclear Blast Records

Förra året släppte Soulfly sitt åttonde album Enslaved som undertecknad ansåg vara ett av bandets bästa album och Max Cavalera hade äntligen hittat tillbaka till sina Sepultura-rötter. Bandets nionde album Savages är här och lär inte göra några fans besvikna, men den lär inte heller tillfredsställa alla.

Savages är ett familjealbum, de som kan något om Max vet att familjen är viktigast, han brukar ha med sig delar av sin familj på bandets turnéer, vilket kanske inte är märkligt då han har söner i branschen. På Savages har han sin 19-åriga son Zyon bakom trumsetet vilket märks tydligt. Missförstå mig inte, Zyon är en grym trummis (tack farbror Igor Cavalera), men hans spel är inte lika fylligt och nyanserat som Joe Nunez’s spel (medverkade på Soulfly’s första sju album).

Som sig bör finns det ett antal gästartister på Savages – några av dem har även varit med och skrivit låtarna. Listan på gästartister inkluderar Jamie Hanks (I Declare War), Max son Igor Cavalera Jr. (Lody Kong), Mitch Harris (Napalm Death) och Neil Fallon (Clutch). Bandets basist Tony Campos sjunger på El Comegente, men jag räknar inte honom som gästartist.
Tyvärr får inte Igor Cavalera Jr. lika stort utrymme under Bloodshed som under förra årets Resistance, där hans röstkapacitet utnyttjades till fullo, vilket är synd på en så pass bra låt.
Även fast gästinhoppen är lyckade så är det ändå Mitch Harris som utmärker sig mest i låten K.C.S.
Som vanligt försöker Cavalera förmedla viktiga budskap i sin text, spirituellt och politiskt.

Höjdpunkter på albumet är Ayatollah Of Rock N’ Rolla med Neil Fallon som gäst, det finns ett intressant stycke i låten där man hör Fallon snacka likt spoken word, i överlag är låten tung och groovig med en enkel refräng. Master Of Savagery har en cool vib över sig och är en av få låtar där Zyon verkligen får visa vad han går för. This Is Violence är mer åt Sepultura-hållet och den sparkar röv. Som nämnd ovan, K.C.S med Mitch Harris är kanske albumets hårdaste låt och det är en fröjd att höra både honom och Max sjunga samtidigt. Förutom dessa låtar jag tagit upp så finns det ingen som sticker ut. Det är som sig bör med Soulfly, antingen släpper de ett album med mediokra låtar, eller ett album fullt med stentunga hits, Savages är dock något mittemellan.

Jag tycker dock att du, som är ett Soulfly-fan, bör införskaffa Savages och göra din egen åsikt om albumet. Som sagt, det finns en del höjdpunkter, men även låtar som inte tillför alltför mycket. Jag hoppas att Max tar i från höften inför nästa album och levererar det bästa han någonsin gjort, jubileum och allt.

Du kan köpa Savages via iTunes.

Bäst: Ayatollah Of Rock N’ Rolla och K.C.S..
Sämst: Potentialen finns där, men ändå är det något som saknas.
Betyg: 7/10

Låtlista Savages:
1. Bloodshed (feat. Igor Cavalera Jr.)
2. Cannibal Holocaust
3. Fallen (Jamie Hanks)
4. Ayatollah Of Rock N’ Rolla (feat. Neil Fallon)
5. Master Of Savagery
6. Spiral
7. This Is Violence
8. K.C.S. (Mitch Harris)
9. El Comegente
10. Soulflikation

Skribent: Jonas ”Madman” Persson.

____________________________________

ALBUM: Soulfly – Savages

Released: 4/10 – 2013
Label: Nuclear Blast Records

Last year Soulfly released their eighth studio album Enslaved which I considered to be one of the band’s best albums and Max Cavalera had finally found his way back to his Sepultura roots. The band’s ninth album Savages is here and will not make the fans disappointed, but it will not satisfy everyone.

Savages is a ”family album”, those who know anything about Max know that family is most important, he usually has parts of his family on tour with him, which is not strange since he has sons in the music business. On Savages he has his 19 year old son Zyon behind the drum kit which is evident, do not misunderstand me, Zyon is an awesome drummer , but his technique is not as rich and sophisticated as for example Joe Nunez, (Soulfly’s first seven albums).

As it should be there are a number of guest artists on Savages, some of them have also been involved in the song writing. The list of guest artists include Jamie Hanks (I Declare War), Max’s son Igor Cavalera Jr. (Lody Kong), Mitch Harris (Napalm Death) and Neil Fallon (Clutch). Although the band’s bassist Tony Campos sings on El Comegente I don’t consider him as a guest artist.
Unfortunately Igor Cavalera Jr. doesn’t get as much space during Bloodshed (as on last year’s Resistance), which is a shame for such a great song.
Although all the guest appearances is great, it’s Mitch Harris who excel most in K.C.S.
As usual Max tries to convey important messages in his lyrics, spiritually and politically.

Highlights of the album is Ayatollah of Rock N’ Rolla with Neil Fallon as guest , there’s an interesting spoken word section in the song by Fallon and overall the song is heavy and groovy with a simple chorus. Master of Savagery has a cool vibe over it and is one of the few songs where Zyon really shows what he is capable of. This Is Violence is more like old school Sepultura and it kicks ass. As mentioned above, K.C.S. with Mitch Harris is perhaps the album’s hardest song and it is a joy to hear him and Max sing simultaneously. In addition to these songs there is no one that really stands out.

However, I think that if you are a Soulfly fan you should purchase Savages and make up your own opinion about the album. With that said, there are some highlights but also songs that do not add much. I hope that Max really makes the next album his best one to date, anniversary and all.

You can buy Savages through iTunes.

Best: Ayatollah Of Rock N’ Rolla and K.C.S..
Worst: The potential is there, but still there is something missing.
Rating : 7/10

Savages track listing:
1. Bloodshed (feat. Igor Cavalera Jr.)
2. Cannibal Holocaust
3. Fallen (Jamie Hanks)
4. Ayatollah Of Rock N’ Rolla (feat. Neil Fallon)
5. Master Of Savagery
6. Spiral
7. This Is Violence
8. K.C.S. (Mitch Harris)
9. El Comegente
10. Soulflikation

Writer: Jonas ”Madman” Persson.