• Intervju

sabaton_accessrock_sabatonopenair_tottie_12

For the English review, please scroll down.

Jag hade nöjet att få växla några ord med Pär från Sabaton om nya albumet Heroes och varför de förmodligen inte kommer att göra en ny skiva på svenska.

Access: Hej Pär, hur är det?
Pär: Det är bara bra. Vi är i Dumstorf, Tyskland där vårt skivbolag Nuclear Blast har sitt huvudkontor. Det är en ganska liten by så här händer inte speciellt mycket.
Access: Heroes släpps ju inte förrän den 16 maj och den är redan klar, vad gör ni fram tills dess?
Pär: Vi är på en promotionturné runtom i Europa nu och marknadsför nya skivan. Vi gör intervjuer, fotosessions, tv och radio. 

Access: Vad kan Sabaton-fansen förvänta sig av Heroes?
Pär: Det är en väldigt fräsch Sabaton-skiva där vi har ägnat mycket tid åt att få till låtarna. Varenda en av oss har bidragit med en liten del på skivan. En av de viktigaste grundstenarna vi hade var att varje låt skulle kännas ny, ingen upprepning eller något sådant. Vi har höga krav på oss själva då Carolus Rex gick väldigt bra i Sverige, tack vare den svenska skivan. I och med att vi gör en skiva som inte är på svenska så har vi rätt mycket att leva upp till, men det känns bra och inspelningen har gått oerhört smidigt. Det gavs också mycket tid till att jobba med produktionen. Carolus Rex var väldigt producerad ”over the top”, det var hela tiden en massa körer och symfoniska element med mera. Heroes är mer rak hårdrock och vi går tillbaka till Sabaton 2008 med Art of War, lite mindre keyboards och mer framträdande gitarrer.
Access: Ja, den känns betydligt snabbare än Carolus Rex.
Pär: Det kan jag vara beredd att hålla med om, det är bra drag i den. Den är kort och intensiv och just att varje låt har en ny identitet gör att skivan inte upprepar sig.

Access: Varje låt handlar väl om en framträdande person inom ett krig, hur kom det sig att ni valde dessa tio?
Pär: Ja, det gör de och vi hade väldigt många historier att välja mellan. Vi samlar på oss information under årens gång, sedan när vi sätter oss ner och ska börja skriva ihop skivan så har Jocke redan skrivit musiken medan jag har samlat ihop textidéer. Vi gör research på idéerna och försöker para ihop stämningen i texten med något musikaliskt. För text och musik måste ändå sitta ihop, temat måste ha samma känsla som musiken.

Access: Till Carolus Rex hade ni en svensk historiker, tog ni hjälp från någon utomstående inför research-arbetet till Heroes?
Pär: Vi hade ingen historiker inför Heroes, men vi hade lite olika tillvägagångssätt för varje låt. Vi tog hjälp från fans då det var svårt att hitta information till några av de ämnen vi ville behandla i texterna. Så vi frågade fansen om de ville skicka in sina idéer och de var väldigt hjälpsamma.
Access: Det blir även en helt ny interaktion med fansen. Är inte det ganska riskabelt då fansen kan ha fel?
Pär: Vi kollar upp informationen så mycket det går, men ibland får man väl utelämna sig lite och hoppas på att det funkar. Det är precis som i historieböckerna, de flesta är väl korrekta men det finns även grejer där som inte stämmer. Vi vet ju inte om allt på Carolus Rex stämmer bara för att vi hade en historiker med oss. 

Access: Den framgången ni fick i Sverige i och med svenska versionen av Carolus Rex, hur ska ni leva upp till den?
Pär: Det kommer förmodligen bli en hel del fans som blir arga och besvikna på oss, men det är ändå det här som är Sabaton och det känns inte naturligt att sjunga låtar på svenska som utspelar sig i Australien eller Belgien. Därav valde vi att göra Heroes helt på engelska.
Access: Var den svenska skivan mer en kul grej då?
Pär: Det var meningen att vi endast skulle ha med en svensk del i en låt, men det lät så fränt och coolt att vi bestämde oss för att göra hela skivan på svenska. 

Access: Än en gång låter ni Peter Tägtgren axla producentrollen, hur har det gått?
Pär: Peter har varit med från första starten även om han har haft olika funktioner på varje skiva. På Primo Victoria så hjälpte han oss att skruva lite på gitarrerna eller kom med sina åsikter när det kom till mixningen. Med Art of War skötte han mixningen själv, på Coat of Arms spelade han bara in trummorna och Carolus Rex gjorde han hela skivan. Detta var första gången vi jobbade med honom i den utsträckningen och det gick väldigt bra. Heroes är den snabbaste skivan vi spelat in vilket gav Peter mer tid till att fokusera just på produktionsdelen. 

Access: Ni har en ny trummis, Hannes Van Dahl. Vad hände med Snowy Shaw, ville han inte vara med längre?
Pär: Snowy tackade själv nej, eller ja, han hade andra planer för sig. Han sa själv att beslutet att tacka nej till att bli fulltidsmedlem i Sabaton förmodligen kommer vara det dummaste han gjort, men samtidigt vill han göra klart många andra grejer som han aldrig hade haft tid med om han varit med i ett sådant krävande band som Sabaton. Hannes var Snowy’s trumtekniker så det var väldigt enkelt och smidigt att han hoppade in i bandet istället.
Access: Var det Snowy som rekommenderade Hannes?
Pär: Nej, det var Hannes själv som sa att den dagen en trummis behövs så är han där.

Access: Ni åker snart ut på en Sverigeturné i minst sagt udda städer, får man fråga varför ni väljer dessa istället för storstäderna?
Pär: Vi sålde ut hela vår förra klubbturné så nästa steg är att gå upp till ishallar, men det är inte riktigt den nivån vi vill vara på, istället vill vi spela utomhus under sommaren i Sverige. Den här turnén tar oss till stora utomhusarenor, fotbollsstadion med mera. Den är även för de som är för bekväma för att gå på svettiga rockklubbar eller som tycker om att stå lite längre bak och njuta av showen istället för att stå längst fram och skrika. Det är en bra grej vi gör, vi har jobbat på den här turnén i många år och jag är jätteglad att den äntligen sker. Den kommer som sagt inte till de stora huvudstäderna, men det är lite meningen också.

Access: Har du några sista ord till Sabaton-fansen i Sverige?
Pär: Hoppas att alla är ok med att vi inte släpper en skiva på svenska, se till musiken istället. Det är en riktigt bra platta vi har på gång och vi är grymt stolta.

Där tackade jag för en trevlig pratstund med Pär från Sabaton.

—————————————————————————–

I had the pleasure to exchange a few words with Pär from Sabaton about their new album Heroes.

Access: Hi Pär, how are you?
Pär: I’m just fine. We are in Dumstorf, Germany where our record label Nuclear Blast has it’s headquarters. It’s a tiny village so there isn’t much to do here.

Access: Heroes isn’t released until May 16th and it’s already finished, what are you up to know?
Pär: We are on a promotional tour around Europe right now. We do interviews, photo sessions, TV and radio .

Access: What can Sabaton fans expect from Heroes?
Pär: It’s a very fresh Sabaton record where we have spent a lot of time on each song. Every one of us has contributed a small portion to the record. One of the most important cornerstones we had was that every song would be like a new experience, no recurrence or anything like that. There was also plenty of time to work on the production. Carolus Rex was reallyproduced over the top with a lot of choirs and symphonic elements. Heroes on the other hand is a more pure hard rock record where we go back to Art of War from 2008, with a little less keyboards and more prominent guitars.
Access: It feels much faster than Carolus Rex.
Pär: I can only agree, it . It’s a fast record where each song has a new identity to it.

Access: Each song on Heroes is about a prominent person within a war, how did you choose these ten people?
Pär: Well we had so many stories to choose from and we always collect information all the time and then we sit down and start to write. Jocke has already written the music while I’ve come up with ideas for the lyrics. We do research on the ideas and try to pair the mood of the lyrics with something musically. The lyrics and music need to work together, the theme must have the same feeling as the music.

Access: When you wrote Carolus Rex you had a Swedish historian to help you, did you have similar help writing Heroes?
Pär: We had no help from a historian writing Heroes but we had a little different approach writing each song. We took help from fans when it was difficult to find information on some of the topics we wanted to treat in the texts. So we asked our fans if they wanted to send in their ideas and they were all very helpful.
Access: That is also a completely new interaction with the fans. Isn’t it quite risky, the fans might be wrong?
Pär: We try to check the information as much as possible but sometimes you just have to hope that it works. It’s just like in the history books, most of them are well correct but there’s also stuff in them that’s not right. We can’t be sure that all the material on Carolus Rex is true just because we had a historian to help us write the lyrics..

Access: Once again you hired Peter Tägtgren as producer, how has it been?
Pär: Peter has been involved from the start even though he has had various functions on each record. At Primo Victoria he helped us with the guitars and came with his opinion when it came to mixing. On Art of War he managed the mix himself, on Coat of Arms he recorded just the drums and on Carolus Rex he helped us with the entire record. This was the first time we worked with him to that extent and it went very well.

Access: You have a new drummer, Hannes Van Dahl. What happened to Snowy Shaw, didn’t he wanna play anymore?
Pär: Snowy said no because he has other plans before him. He said that the decision to say no to become a full time member of Sabaton would probably be the stupidest thing he’s done, but at the same time he wants to finish many other things that he would never have time for if he was in Sabaton. Hannes was Snowy’s drum technician so it was very easy and smooth to put him behind the drums instead.
Access: Was Snowy the one who recommended Hannes?
Pär: No, it was Hannes himself who told us that if we ever need a drummer, he’s there for us.

I wished Pär good luck with the rest of the promotional tour and thanked him for the chat.

Sabaton_Tourposter_Heroes_Datum

 

sabatonheroescd_638

 

 

sabatonheroesalternatecd

 

Writer: Jonas ”Madman” Persson