• Arrangör

ViciSolum Productions and Sweden’s most interesting punk / rock band right now, Världen Brinner, has signed a record deal. With their second full-length album ”Vi äger natten” which is released this spring, the message is clear: Scenes shall be owned, women should take their place and the world should be saved. Världen Brinner has become known as an emotionally infectious rock / punk explosion, and the interest in the band has grown at a furious pace, with record releases and intense live shows that leave no one untouched.

In Swedish

ViciSolum signar Världen Brinner!

ViciSolum Productions och Sveriges just nu intressantaste punk/rock band Världen Brinner har ingått ett samarbete. Med sitt andra fullängdsalbum “Vi äger natten” som släpps i vår, är budskapet klart och tydligt: Scener ska ägas, kvinnor ska ta plats och världen ska räddas. Världen Brinner har gjort sig kända som en känslosmittande rock/punk-explosion och intresset för bandet har växt i rasande tempo, i takt med skivsläpp och intensiva livespelningar som inte lämnar någon oberörd.