• Intervju

Foto: Linda Florin

Trots att Liny Wood spelar en lite lugnare musik än vad vi vanligtvis inriktar oss på så finns det få kvinnor som är mer rock n’ roll. Liny Wood släppte skivan ”Borderliny” i november 2012 så se fram emot att se mer av denna kvinna under 2013.

Vi pratar om musik, kärlekslåtar, nyktert leverne och det lite mer obehagligt privata: att vara mobbad och att leva med Borderline.

Härnäst ser du Liny på Svenska Skateboardgalan den 29:e januari på Tyrol. 19.00 för 50 pix!

facebook.com/Liny-Wood

spotify.com/LinyWood

 

facebook.com/Versity-Music

 


Foto, kamera och redigering: Linda Florin
Mikrofon: Dave